Ett avslut blir kanske en ny början!

Posted in Inlägg indelade i kategorier on 16 mars, 2015 by fjallwebb

Fick meddelande om att tidningen ÖP  i Jämtlands län där jag tidigare har bloggat, kommer att stänga ner sin bloggportal från och med  13 april 2015 p g a tekniska problem och låga besökssiffror.

Vill därför passa på att tacka ÖP-redaktionen för förtroendet att jag har fått när jag bloggat där i deras Internettidning mellan oktober 2007 – mars 2015. Det har varit en fantastisk erfarenhet att få resa i händelsernas centrum, något jag nu ska försöka spinna vidare på så snart orken håller i sig. Därför säger jag  välkommen att besöka min nygamla blogg.

opblogg

Mvh Britt-Marie

Annonser

Minnena av en fotograf!

Posted in Inlägg indelade i kategorier on 19 april, 2014 by fjallwebb


Min farfar hette Anders Gustafsson och var född 1975-02-02  i Dala Floda Flen (W). Som ung utvandrade han i början av 1900-talet från Dalarna och hamnade i de tätvuxna härjedalska. Han skulle komma att bosätta sig i Lofsdalen nr 1, och där fatta tycke för min farmor Göling Östling f. 1985-03-27 i Lofsdalen (Z). De gifte sig 1905, men flyttade till Kyrkbyn, Linsell fs i november 1906 och då var min far Olov August Gustafsson f.1906-04-26 bara var några månader gammal. Här på kortet nedanför är han 6 år.

Men tiderna förändrades och när Olov var 10 år, 1916-11-26 flyttade familjen till Svegsmon, Färgestaden, Sveg (Z) och kom där att tillhöra Missionskyrkans församling. Första tiden var de bosatt på Missionskyrkan, Fjällvägen 21, där Olovs far arbetade som vaktmästare.
<
Efter en tid så blev Olovs far erbjuden att köpa en tomt mitt emot Missionskyrkan på Fjällvägen 28, där han byggde sig ett hus till familjen som i församlingsboken hänvisas heta Svenska hem nr 1, Svenska Missionsförbundet som låg i Färjestaden inom samhället Svegsmon, Sveg, Härjedalen/Jämtlands län.
<
Huset byggdes av min farfar och bestod av två lägenheter om 2 rum och kök. Övre våningen fanns ingången på husets baksida och nedre våningen vid den lilla utbyggnaden. Till den gemensamma toaletten i källaren använda man sig däremot av en innerdörr inne i lägenheten på första plan.
<
Förutom toaletten i källarplanen fanns även rum för en jordkällare, en vedpanna och en tvättstuga. När det var så dags för bad så fylldes ett eldningsbart stort kopparkärl upp med vatten i tvättstugan.


Trots stort och rymligt hus så växte Olov upp här ensam utan några syskon, och var boende på den nedre våningen medan den övre våningen var uthyrd. Som ensam barn hade han således möjligheter och på 1920-talet tog han också körkortet, något som var väldigt ovanligt på den tiden.
<

Olov började också troligen som lärling hos fotografen Aron Persson i Sveg. Efter de åren startade han egen fotofirma 1928 och var verksam i Sveg. Han fotograferade både porträtt på barn och vuxna men även olika vyer i de landskapen han besökte. Här ovan är det postbussen mellan Sveg-Lofsdalen som  även hans far Anders Gustafssons körde.

<
Tre år senare 1931 gifte sig Olov,  i Sveg med sin hustru Anna Viola Proos f.1904-11-29 från Lidingö fs, Sthlm och barnen Bengt Anders Olof f.1932, Ove Allan f.1935, Karl Gunnar Mauritz f.1937 föddes och var då bosatt hos Olovs föräldrar på den övre våningen.


<
Men nu ville Olov pröva möjligheterna att etablera sig på annan ort eftersom Sveg hade vid den tiden redan etablerade fotografer och familjen förutom äldsta sonen flyttade därför till Särna i Dalarna.
<

Fortsättning följer när ork finns…

Nya Ljusnanpartiet!

Posted in Inlägg indelade i kategorier on 1 april, 2014 by fjallwebb

Värdegrund i Nya Ljusnanpartiet
__________________________________________________________ 

Nya Ljusnanpartiet partiet ska;

 • Agera politiskt i Härjedalens kommun och ha som syfte att verka för det som är en positiv utveckling för regionen Härjedalen.
  <
 • Uppmuntra utvecklingen av flera olika näringsgrenar i kommunen, för att uppnå en mångsidig region som inte är bunden till en inriktning.
  <
 • Motarbeta byråkrati och se till att regler och bestämmelser kan effektiviseras och göras enklare.
  <
 • Tillvarata och skydda naturresurserna som finns inom kommunen. Vinsterna av råvarorna måste även kunna komma tillbaka och bidra till en fortsatt positiv utveckling av hela regionen och förhindra utarmning. Regionens råvaror är en viktig tillgång för landskapet där det förnybara är en tillgång med långsiktiga förutsättningar och möjligheter.
  <
 • Bidra till att sprida kunskap och förståelse till naturvård och biologiskt mångfald i kommunen.
  <
 • Ha en öppen kontakt med befolkningen. Som en viktig riktlinje i att föra fram lokal politik, så måste det finnas en stark förankring i lokalbefolkningens röst så de känner sig delaktig och kan föra fram egna åsikter till partiet.
  <
 • Eftersträva korporativism, ekologism och humanism som utgångspunkt för partiets utveckling. Samförstånds, stabilitet och trygghet ska vara bärande grundpelare för framtiden.
  <
 • Fokusera på kommunen och inte försöka med storhetsvansinne styra resten av landet och världen.
______________________________

AGENDA
______________________________

Partiet ska;

 • Eftersträva stabilitet och balans i kommunens ekonomi, nya satsningar får inte ske på att man offrar tryggheten och tilliten i annan verksamhet.
  <
 • Bidra till god infrastruktur med bra vägar, parkeringar och välskötta rastplaster med soptunnor och innehavande toaletter.
  <
 • Ge stöd till startande av nätradio (radio Härjedalen respektive Härjedalen-play).
  <
 • Uppmuntra och ge stöd till lokala begåvningar och förmågor.
  <
 • Verka för att en fri upphandling ska råda i Härjedalen.
  <
 • Ska ge alla medborgare möjlighet att lämna in medborgarförslag till kommunens hemsida i god tid så att fler medborgare kan ges möjlighet att ta ställning. Om tillräckligt många stödjer ett förslag ska kommunfullmäktige ta upp förslaget och rösta om det.
 • Ska försöka att bilda byaråd i varje by där det ska bidra till mer samstämmig mötesplats och på sikt ge mer makt till byarna i kommunen.
  <
 • Ge stöd till sådant som ortsbefolkningen visar större intresse av att vilja se.
  <
 • Uppmuntra ortsbefolkningen till aktivitet och underhållning som kan samla och sprida glädje.
  <
 • Motarbeta arbetslösheten genom att ha ett starkt samarbete med de olika partnerna på arbetsmarknaden så att arbetslösheten sänks.

_____________________________

Vård och Hälsa, partiet ska;

 • Uppmuntra motion och god kosthållning hos kommuninvånarna för att bidra till en bra folkhälsa och förebyggande sjukvård.
  <
 • Stödja matproduktionen som är lokproducerat i kommunens matinköp.

____________________________

Andra kommuner och landstinget, partiet ska;

 • Öka samarbetet och utbytet med grannkommunerna både i Sverige och Norge.
  <
 • Säga nej till att landstinget ska slås ihop till storregioner.
  <
 • Verka för att patienten kan fritt välja länssjukhus om komplicerad professionell hjälp krävs.

__________________________

Långsiktiga mål är att;

 • Sätta bestämda förhandlingskrav på att vindkraftsverken ska ge avtalssäkrad återbäring till kommunen innan byggnation godkändes.
  <
 • Bidra till förutsättning för industrier och vidare utveckling av varierad förädling i kommunen.
  <
 • Bidra med uppbyggnaden av mer varierad och bredare turistupplevelse i kommunen.
  <
 • Sprid ut turistinvesteringarna i hela kommunen.
  <
 • Härjedalens vikande befolkningsantal måste ändras och se till att inte regionen tynar bort som ett svenskt tomrum med döda byar och nomadiserad arbetskraft.

____________________________

Europa och värden

 • Utbyte med andra vänskapsorter i hela världen.

____________________________

Övriga punkter

 • Det ska vara möjligt att köpa in tomter för permanentboende på månen via kommunen.
  <
 • Kommun ska reglera mygel men även beskatta svarthandel och korruption.
  <
 • Kommunen ska ge skattebefrielse för gulgrävare och desperados.
  <
 • Kommunen ska börja utfärda licenser för hembrännare.
  <
 • Kommunen ska skaffa eget kärnkraftverk, där folkomröstning ska bestämma placeringen.
  <
 • Kommunen ska ha som måla att vara helt skälvförsörjande.
  <
 • Kommunen ska avskaffa begreppet svensk medborgare.
  <
 • Kommunen ska aktivt arbeta för att byarna flyttas närmare varandra.
  <
 • Kommunen ska aktivt arbeta för att den samiska kulturen ska införlivas i den Härjedalska kulturen.
  <
 • Kommunen ska aktivt införliva Röros till Härjedalens kommun.
  >
 • Kommunen ska ha ett starkt militärt försvar och bilda lokala självförsvarsstyrkor för att försvara regionen från yttre makt.
  <
 • Härjedalen ska utträda ur Sverige och bilda union med Norge. Härjedalen ska inte vara anslutet till NATO.
  <

Den som inte förstår sig på humor ska genast tvångsanslutas till detta parti.
<
Med vänlig hälsning
<
ExilHärjedalingar, 1 april 2014.

Telefonförsäljare!?

Posted in Inlägg indelade i kategorier on 24 mars, 2014 by fjallwebb

I ett modernt samhälle krävs det lån för sin överlevnad. Något som vi ständigt påminns om genom e-mail och telefoni. Då kan vi snacka om att stressfaktorn går på högtryck.
<
En gång fick jag tyst på telefonförsäljaren genom att säga som det var. Jag har inga lån. Tystnaden varade i 2 minuter och sedan sade han. ”Nu blev jag chockad”.
<
Så det bästa med telefonförsäljare är de som har glimten i ögat när de ringer upp och det sämsta är de som aldrig ger sig. Det vill säga de företag som inte tolererar ett NEJ och tar sig förbi NIX.

Så där jobbar inte vi!

Posted in Inlägg indelade i kategorier on 23 januari, 2014 by fjallwebb

Ta bara det här med alla skrivna teoretiska beslut som ligger till grund för bemötande och verkställande gällande vårdtagare i alla möjliga genomförandeplaner i kommunen. Ett arbetsverktyg som ska göra det enklare för mottagaren likväl som genomföraren.
<
Detta arbete utförs i de flesta fall av kvalificerade 1600 gymnasiepoängare eller mer som har ett intresse för att hjälpa andra människor. Ibland förekommer det också vikarier med samma utbildning som har minst lika stor erfarenhet men däremot ingen fast tjänst. Den tredje gruppen är extra, extra personal och dessa kan för det mesta upplevas på sommarhalvåret då ordinarie personal självklart har rätt att ta semester.
<
Vilken utbildning denna extra, extra personal har är lite mer svårdefinierad beroende på till vilket område de söker. En del verkar bara behöva kockutbildning och det kan ju vara bra. För då slipper vårdtagaren tillsammans med personalen instrueras laga klyftpotatis till 8 pers, att själv äta till kvällsmat.
<
Ibland förekommer det även att anhöriga kan vara delaktiga, även om det emellanåt verkar mest förvirra personalgruppen som då i sin tur verkar få sin yrkesstolthet krossad. Om det är för egen hand eller p g a en anhörig kan man däremot inte så noga veta.
<
Då förstår ni säkert också hur viktigt det är att ha en konkret och lättförståelig uppdaterad genomförandeplan, som är baserad på vårdtagarens behov.  Där det tydligt framkommer hur varje vardaglig aktiviet ska genomföras så att vårdtagaren blir väl bemött.
<
Egentligen är det som att alla går på lina. Inte för velig och svävande, så man tappar tron på sig själv och trillar ner. Utan det gäller att balansera rätt, se att alla har lika spänd lina så det blir ett likvärdigt och varaktigt resultat. Samtidigt som man klarar av att peppa varann.
>
Ändå är det just där halvvägs ute på linan den praktiska teorin kör fast. För plötsligt utan förvarning börjar man spänna upp linor kors och tvärs från alla håll samtidigt som de omöjligt kan förklara vad de själv sysslar med i sin yrkesstolthet. Den ena bortförklaringen värre än den andra och då gärna riktad mot varandra likväl som vårdtagaren, utan minsta tänk att begripa att vårdtagaren faktiskt är en riktig människa som också har känslor precis som de själv.
<
Så därför av säkerhetsskäl har vi i detta fall lagt ner linan på golvet eftersom ingen skulle uppskatta om någon helt plötsligen blev sjukskriven på grund av att någon mellan förankringarna inte kunde besvara frågan; ”Hur tänkte du nu?”.
<
Av denna orsaken är det inte helt orimligt att tro att en God man eller liknande ställer en fråga till de som har överbryggande ansvaret. ”För eran personalgrupp löpande anteckningar för att få en aktuell och daglig bild om den enskilda vårdtagarens behov, så att alla i personalgruppen är medveten vad behovet är när de har sitt arbetspass?”
<
Då svaret blir;

<
Så där jobbar inte vi
<

Så där jobbar inte vi?, så där jobbar inte vi??, men huri helv… jobbar ni då?????
<
Ni som inte ens orkar bemöda er med att skriva löpande anteckningar omkring individen som behöver er dagliga hjälp.  Istället står alla och väntar på att en luddig svävande genomförandeplan som då hänvisas ligga till grund för årets arbete och resultat. Som varje personal tydligen tolkar olika utifrån egen erfarenhet tycka och smak så fort en trängd situation uppstår samtidigt som man gladeligen hänvisar till att ”Vårdtagaren vill det själv” och att ”som anhörig måste man lära sig sätta gränser”. Så är även ansvarsfrågan avklarad för deras egna del.

<

Men inte som anhörig eftersom dessa har för längesedan lärt sig att sätta egna gränser, när det gäller kommunproblematiken  och blivit bra nog hårdhudad både på ont likväl som gott.

<

<

 

GoTT NyTT ÅR!

Posted in Inlägg indelade i kategorier on 1 januari, 2014 by fjallwebb

Säger bara en sak så är första dagen på 2014.                GOTT NYTT ÅR!

 

GOD JUL!

Posted in Inlägg indelade i kategorier on 23 december, 2013 by fjallwebb

Hej! Här var det inte blivit mycket skrivet på sistone, det har liksom inte lockat något nämnvärt. Trots att det funnits möjligheter att skriva om både knuttar, likväl som gym och detta ständiga förvirrande väderomslag. Får väl se om jag får upp ångan något framöver. Tills dess skickar jag in denna tvåspråkiga julhälsning. Ha nu en stressfri jul.