Nya Ljusnanpartiet!

Värdegrund i Nya Ljusnanpartiet
__________________________________________________________ 

Nya Ljusnanpartiet partiet ska;

 • Agera politiskt i Härjedalens kommun och ha som syfte att verka för det som är en positiv utveckling för regionen Härjedalen.
  <
 • Uppmuntra utvecklingen av flera olika näringsgrenar i kommunen, för att uppnå en mångsidig region som inte är bunden till en inriktning.
  <
 • Motarbeta byråkrati och se till att regler och bestämmelser kan effektiviseras och göras enklare.
  <
 • Tillvarata och skydda naturresurserna som finns inom kommunen. Vinsterna av råvarorna måste även kunna komma tillbaka och bidra till en fortsatt positiv utveckling av hela regionen och förhindra utarmning. Regionens råvaror är en viktig tillgång för landskapet där det förnybara är en tillgång med långsiktiga förutsättningar och möjligheter.
  <
 • Bidra till att sprida kunskap och förståelse till naturvård och biologiskt mångfald i kommunen.
  <
 • Ha en öppen kontakt med befolkningen. Som en viktig riktlinje i att föra fram lokal politik, så måste det finnas en stark förankring i lokalbefolkningens röst så de känner sig delaktig och kan föra fram egna åsikter till partiet.
  <
 • Eftersträva korporativism, ekologism och humanism som utgångspunkt för partiets utveckling. Samförstånds, stabilitet och trygghet ska vara bärande grundpelare för framtiden.
  <
 • Fokusera på kommunen och inte försöka med storhetsvansinne styra resten av landet och världen.
______________________________

AGENDA
______________________________

Partiet ska;

 • Eftersträva stabilitet och balans i kommunens ekonomi, nya satsningar får inte ske på att man offrar tryggheten och tilliten i annan verksamhet.
  <
 • Bidra till god infrastruktur med bra vägar, parkeringar och välskötta rastplaster med soptunnor och innehavande toaletter.
  <
 • Ge stöd till startande av nätradio (radio Härjedalen respektive Härjedalen-play).
  <
 • Uppmuntra och ge stöd till lokala begåvningar och förmågor.
  <
 • Verka för att en fri upphandling ska råda i Härjedalen.
  <
 • Ska ge alla medborgare möjlighet att lämna in medborgarförslag till kommunens hemsida i god tid så att fler medborgare kan ges möjlighet att ta ställning. Om tillräckligt många stödjer ett förslag ska kommunfullmäktige ta upp förslaget och rösta om det.
 • Ska försöka att bilda byaråd i varje by där det ska bidra till mer samstämmig mötesplats och på sikt ge mer makt till byarna i kommunen.
  <
 • Ge stöd till sådant som ortsbefolkningen visar större intresse av att vilja se.
  <
 • Uppmuntra ortsbefolkningen till aktivitet och underhållning som kan samla och sprida glädje.
  <
 • Motarbeta arbetslösheten genom att ha ett starkt samarbete med de olika partnerna på arbetsmarknaden så att arbetslösheten sänks.

_____________________________

Vård och Hälsa, partiet ska;

 • Uppmuntra motion och god kosthållning hos kommuninvånarna för att bidra till en bra folkhälsa och förebyggande sjukvård.
  <
 • Stödja matproduktionen som är lokproducerat i kommunens matinköp.

____________________________

Andra kommuner och landstinget, partiet ska;

 • Öka samarbetet och utbytet med grannkommunerna både i Sverige och Norge.
  <
 • Säga nej till att landstinget ska slås ihop till storregioner.
  <
 • Verka för att patienten kan fritt välja länssjukhus om komplicerad professionell hjälp krävs.

__________________________

Långsiktiga mål är att;

 • Sätta bestämda förhandlingskrav på att vindkraftsverken ska ge avtalssäkrad återbäring till kommunen innan byggnation godkändes.
  <
 • Bidra till förutsättning för industrier och vidare utveckling av varierad förädling i kommunen.
  <
 • Bidra med uppbyggnaden av mer varierad och bredare turistupplevelse i kommunen.
  <
 • Sprid ut turistinvesteringarna i hela kommunen.
  <
 • Härjedalens vikande befolkningsantal måste ändras och se till att inte regionen tynar bort som ett svenskt tomrum med döda byar och nomadiserad arbetskraft.

____________________________

Europa och värden

 • Utbyte med andra vänskapsorter i hela världen.

____________________________

Övriga punkter

 • Det ska vara möjligt att köpa in tomter för permanentboende på månen via kommunen.
  <
 • Kommun ska reglera mygel men även beskatta svarthandel och korruption.
  <
 • Kommunen ska ge skattebefrielse för gulgrävare och desperados.
  <
 • Kommunen ska börja utfärda licenser för hembrännare.
  <
 • Kommunen ska skaffa eget kärnkraftverk, där folkomröstning ska bestämma placeringen.
  <
 • Kommunen ska ha som måla att vara helt skälvförsörjande.
  <
 • Kommunen ska avskaffa begreppet svensk medborgare.
  <
 • Kommunen ska aktivt arbeta för att byarna flyttas närmare varandra.
  <
 • Kommunen ska aktivt arbeta för att den samiska kulturen ska införlivas i den Härjedalska kulturen.
  <
 • Kommunen ska aktivt införliva Röros till Härjedalens kommun.
  >
 • Kommunen ska ha ett starkt militärt försvar och bilda lokala självförsvarsstyrkor för att försvara regionen från yttre makt.
  <
 • Härjedalen ska utträda ur Sverige och bilda union med Norge. Härjedalen ska inte vara anslutet till NATO.
  <

Den som inte förstår sig på humor ska genast tvångsanslutas till detta parti.
<
Med vänlig hälsning
<
ExilHärjedalingar, 1 april 2014.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: