Archive for the Försäkringskassan Category

Det mänskliga lidande!

Posted in Försäkringskassan, Landstinget - Sjukvården, Riksdagen on 4 januari, 2011 by fjallwebb

Läste på Riksdagens hemsida 2010. Jag citerar Mattias Lundbäck, politisk sakkunnig hos socialförsäkringsministern: “Nu blir det upp till Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna att utveckla en ny praxis kring begreppet “den reguljära arbetsmarknaden”.

För det finns önskemål att få fram vilken reguljär arbetsmarknad Försäkringskassan ska förhålla sig till. Även om Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson säger; “Syftet har varit att förtydliga att det handlar om arbeten som är vanliga i alla kommuner, men inte lönebidragsarbeten.” Därför används begreppet dagligen vid sjukdom. Resultat blir då att ersättning nekas på löpande band eftersom ingen känner till begreppet vanliga arbeten och så länge det inte är utrett, innebär demokaratin inga chansningar.

Hur de förhåller sig till Parasiter som då och då härjar i våra vattenrör är däremot svårt att säga, eftersom alla vet att vi måste torka hos i de nedre regionerna och även så spola samt koka vattnet. Som bl a är   vårdpersonalens  arbetsuppgift.

Att då tro att denna arbetsförmåga inte skulle ifrågasättas är att gå händelserna i förväg. Om man nu då inte har en arbetsgivare med eget förstånd, som godtar första sjukskrivningsveckan utan några månadslånga utredningar och hänvisningar om kompletteringar. (För de har troligtvis varken ork eller tid att arbeta dubbelt, hur länge som helst).

Med den undermeningen måste man förstå att försäkringskassan är bara ett verktyg till ett tidigare Riksdagsbeslut dvs gör det de har blivit tillsagt att göra.  Eftersom inga sjukdomar får någonsin hänvisas bero på din sociala situation, om du samtidigt söker ersättning av Försäkringskassan. För det vet ju alla, att ingen har någonsin blivit sjuk av tre heltider i flera års tid utan kontinuerlig vila och sömn p g a myndighetshänvisningar ”var god dröj, omkoppling sker till annat nummer” för vi har semester, sjukdom, omorgansiation mm

Även om Läkarkåren, där även psykiatrin ingår aldrig någonsin skulle hänvisa till detta utifrån sina mångåriga yrkeskunskaper där de träffar levande patienter dagligen. Men dessa vitrockar sägs nu vara ett bihang i sammanhanget och de har absolut ingenting med patientens ekonomiska tillfrisknande att göra, eftersom dagens samhälle strävar inte efter att se hela människan. Utan år 2010 bestod människan av robotdelar, där känslorna inte har något sammanhang med övriga kroppsdelar.

Därför bygger riksdagens rehabiliteringsplan på att flera hundra sjuka ska skapa hundratusen nya arbetstillfällen för att hålla Sverige friskt. Trots att dessa administrativa låtsasjobb inte ens exicisterar i verkligheten och det faktum att människor som är SJUK är det oavsett vad myndigheterna gillar den tanken eller ej.

Att då tro att försäkringshandläggaren har en egen drivkraft att kunna förstå de redan fastställda diagnoserna gällande de hänvisade sjukdomarna. Blir då en allt för social betungande uppgift.  Eftersom samma sida inte i detalj beskriver hur patienten (sökande) påverkas negativt utifrån ”den reguljära arbetsmarknaden” som hänvisas dvs ”den reguljära arbetsmarknaden” som riksdagen inte själv kan definera med något innehåll. Därför är försäkringskassan bara en bricka i ett politiskt spel att slutföra deras demokratiska beslut som hänvisas göra Sverige rikare och framförallt friskare. Samma politiska beslut som hänvisar behandlande läkare att bedömma patientens förmåga på ett läkarintyg ex hur en person med svåra minnsluckor inte klarar av att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden. Förklaringen måste vara övertydlig så att en 5-åring förstår vad förklaring hänvisas.

Därför är det av största vikt att läkaren följer försäkringskassans dolda hänvisningar. Annars har du definitivt mist ersättningen till 100 % och du hänvisas söka istället socialbidrag från samma försäkringskassa, men möjligen från en annan handläggare. Anledningen är att den skrivna symtomen på läkarintyget inte förklarar för ”lagen” hur sökandes symtomer förhåller sig till den ”reguljära arbetsmarknaden”.  Där symtomen inte hänger ihop med diagnosen. Trots att diagnosen måste vara medangiven på läkarintyget, så är dess hänvisning totalt meningslös eftersom denna diagnos berättar inte för någon ”lag” hur du som sjuk är sjuk i arbetsmarknaden.

Mångas reaktion blir då att detta är ett totalt sjukt system som omöjligt kan ha tagits fram av en frisk person.

Det är nog därför läkarna markerar på läkarintyget att de inte vill ha någon kontakt med försäkringshandläggaren och försäkringshandläggaren vägrar ringa upp och istället tar via brev kontakt med sökande dvs patienten.

För ingen politiker har veterligen förklarat vinningen utifrån patienten med att läkartjänsterna långsamt men säkert håller på att omvandlas till en adminsitrativ tjänst samtidigt som läkarvården möts dagligen av indragningar.  Även om läkarkåren aldrig någonsin har förklarat varför de frivilligt låter sig bli en passiv bricka i detta mänskliga lidande, samtidigt som de förväntar sig att patienterna ska ha förtroende för deras arbete.

Som politiker är det nog då väldigt lätt att  köpa den hänvisade tjänsten av Försäkringskassan dvs ”Alla människor i Sverige är FRISKA om de söker ersättning”. En ersättningen som då skulle täcka de mest viktiga så som hyran, maten, försäkringarna osv som skulle få patienten att tillfriskna snabbare genom att slippa på nytt hänvisas in i ett byråkratiskt spel och på nytt utsättas för ännu mer press. Hur många politiker behövs det då för att förstå att patienten slutligen helt frivilligt tar steget för incheckning hos “Sankte Per”. Hur många???

 Men då lär varken nya förslag eller sena handläggningstider spela någon roll. Om man inte hör till den ringa skaran som hänvisas avsluta detta dvs avskriva ärende p g a dödsfall. Men för det behövs väl inget politiskt beslut. Eller jo, kanske. I varjefall behövs en otrolig massa energi för de efterlevande att ta sig igenom den byråkratiska nojan som då utbryter från alla håll.

Därför måste vi lära oss att se det positiva med Försäkringskassan fortsatta GODA gärningar, där de med ljusets hastighet nekar och överklagar ärende på löpande band utifrån RIKSDAGENS ”demokratiska beslut”. För så länge de själv slipper diskutera det hela via telefon så tycks de kunna göra Sverige friskare på pappret för varje dag som går och det utan någon som helst eftertanke på eget ansvar.

Det finns mycket att reflektera över i den nya sjukförsäkringslagen som inte ännu på långa vägar går som en röd tråd genom de hänvisade samhällsinsatserna. Frågan är därför, om det mänskliga lidande stod väl förankrat inne i riksdagshuset före valet 2010, ja mycket djupare än vi någonsin har förmåga att förstå. Vad tror du?

Annonser